Mục đích

Đánh giá toàn diện nên thực hiện vào lần khám bệnh đầu tiên nhằm mục đích sau:

  • Xác định chẩn đoán và phân loại ĐTĐ;
  • Phát hiện các biến chứng đái tháo đường và các bệnh đồng mắc;
  • Xem xét điều trị trước và việc kiểm soát yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân ĐTĐ đã được thiết lập;
  • Bắt đầu sự tham gia của bệnh nhân trong việc xây dựng kế hoạch quản lý chăm sóc.
  • Xây dựng kế hoạch để chăm sóc liên tục.