Đánh giá cận lâm sàng

 • HbA1c, nếu chưa làm trong 3 tháng vừa qua
 • Nếu chưa thực hiện hoặc không có sẵn thông tin vòng một năm qua về các nội dung sau, thì làm xét nghiệm:
  • Bộ thông tin về lipid máu: bao gồm Cholesterol toàn phần, LDL, HDL, Triglycerides nếu cần.
  • Xét nghiêm chức năng gan, AST ALT, xét nghiệm khác nếu cần
  • Tỉ số Albumin/creatinin nước tiểu lấy 1 lần vào buổi sáng
  • Creatinin huyết thanh và độ lọc cầu thận
  • TSH ở bệnh nhân ĐTĐ típ 1