Thị trường

Chuyên mục Thị Trường sẽ tập trung vào cập nhật các thông tin liên quan các tập đoàn dược phẩm bao gồm các thông cáo báo chí về doanh thu, mua bán sáp nhập cũng như các dự báo xu hướng về thị trường dược phẩm thế giới và Việt Nam.

5 điều cần biết về mảng thuốc béo phí của Novo Nordisk

Tỷ lệ béo phì toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 14% dân số thế giới vào năm 2020 lên đến 25% vào năm 2035, tương đương với 1,9 tỷ người. Khi tính cả dân số thừa cân, tức là những người có BMI bằng hoặc cao hơn 25 kg/m2 nhưng dưới 30 kg/m2, tỷ lệ này tăng gấp đôi lên đến hơn 4 tỷ người. Xu hướng đáng báo động này gây ra tác động kinh tế lớn, ước tính là 4 nghìn tỷ đô la vào năm 2035 hay 2,9% GDP toàn cầu, do chi phí chăm sóc sức khỏe cao hơn và sự mất mát năng suất kinh tế.