tăng cân

5 điều cần biết về mảng thuốc béo phí của Novo Nordisk

Tỷ lệ béo phì toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 14% dân số thế giới vào năm 2020 lên đến 25% vào năm 2035, tương đương với 1,9 tỷ người. Khi tính cả dân số thừa cân, tức là những người có BMI bằng hoặc cao hơn 25 kg/m2 nhưng dưới 30 kg/m2, tỷ lệ này tăng gấp đôi lên đến hơn 4 tỷ người. Xu hướng đáng báo động này gây ra tác động kinh tế lớn, ước tính là 4 nghìn tỷ đô la vào năm 2035 hay 2,9% GDP toàn cầu, do chi phí chăm sóc sức khỏe cao hơn và sự mất mát năng suất kinh tế.