FIGARO

[ESC2021] Lợi ích của Finerenone trên bệnh nhân ĐTĐ có mắc kèm bệnh thận

Thụ thể mineralocorticoid (MR) hoạt động quá mức có liên quan đến các bệnh thận và tim mạch. Finerenone là thuốc đối kháng MR chọn lọc không steroid đã được tiến hành đánh giá hiệu quả ở bệnh nhân Đái tháo đường (ĐTĐ) type 2 mắc kèm bệnh thận mạn (CKD) trong hai nghiên cứu là FIDELIO-DKD và FIGARO-DKD. Bên cạnh đó, phân tích tổng hợp FIDELITY giúp đánh giá mối quan hệ ở các giai đoạn của bệnh thận với hiệu quả của finerenone trên kết cục là tim mạch và thận. Các giai đoạn của bệnh thận được xác định dựa trên độ lọc cầu thận ước tính (eGFR) và tỉ lệ Albumin niệu/Creatinine