Glossary Term Hiệp hội

IDSA

IDSA (Infectious Diseases Society of America): Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ là một cộng đồng gồm hơn 12.000 bác sĩ, nhà khoa học và chuyên gia y tế công cộng chuyên về các bệnh truyền nhiễm. Mục đích…