IDSA

IDSA (Infectious Diseases Society of America): Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ là một cộng đồng gồm hơn 12.000 bác sĩ, nhà khoa học và chuyên gia y tế công cộng chuyên về các bệnh truyền nhiễm. Mục đích của chúng tôi là cải thiện sức khỏe của cá nhân, cộng đồng và xã hội bằng cách thúc đẩy sự xuất sắc trong chăm sóc bệnh nhân, giáo dục, nghiên cứu, sức khỏe cộng đồng và phòng ngừa liên quan đến các bệnh truyền nhiễm.