trầm cảm sau sinh

Trầm cảm sau sinh: Điều trị chung & lựa chọn cho phụ nữ cho con bú

Trước đây, cụm từ “trầm cảm sau sinh” có thể khiến nhân viên y tế cho rằng tình trạng này xảy ra sau khi sinh. Nhưng với những phát hiện gần đây, người ta nhận thấy trầm cảm có thể xảy ra từ lúc mang thai hoặc sau khi sinh, do đó cụm từ “trầm cảm chu sinh” - xảy ra từ khi mang  thai đến 4 tuần sau sinh.