fluvoxamine

TOGETHER TRIAL: Hiệu quả của việc điều trị sớm bằng fluvoxamine trên nguy cơ cấp cứu và nhập viện do COVID-19

Với nền tảng thử nghiệm lâm sàng Together Trial cho những bệnh nhân có triệu chứng cấp tính với COVID-19, hiệu quả của fluvoxamine được đánh giá so với giả dược trong việc ngăn ngừa nhu cầu theo dõi kéo dài (> 6 giờ) trong phòng cấp cứu hoặc nhập viện do COVID-19.