điều trị

Ngăn ngừa & điều trị sẹo lồi hay sẹo phì đại

Sẹo là kết quả khó tránh khỏi trong quá trình lành mô nhưng có thể ảnh hưởng đến bệnh nhân không chỉ về mặt sinh lý (ngứa, đau, …) mà còn trong tâm lý (gây biến dạng mất thẩm mỹ). Tuỳ vào sự phát triển của mô sẽ hình thành các loại sẹo khác nhau; hiện nay có 2 loại sẹo được quan tâm nhiều nhất là sẹo lồi và sẹo phì đại.