CDER

Hydroxyprogesteron caproat đường tiêm (Makena) có khả năng bị rút khỏi thị trường

Ngày 05 tháng 10 năm 2020, Trung tâm nghiên cứu và đánh giá thuốc (CDER), trực thuộc Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, đề xuất việc Makena bị rút lưu hành và trao cơ hội cho công ty chủ quản trình bày về quan điểm. Trong khi chờ phán quyết cuối, Makena và các generic tương đương vẫn sẽ được lưu hành.