Quản trị không dừng lại ở quản lý

Một chiến lược là một kế hoạch chiến dịch tổng thể và chiến thuật là phương tiện thực tế để đạt được mục tiêu của kế hoạch chiến lược. Chiến lược là kế hoạch, nơi mà cái sau là công việc.

Tác giả:

Cập nhật lần cuối lúc 00:32, 26/08/2022. Phản hồi về nội dung, liên hệ với chúng tôi tại đây

GS. Phan Văn Trường là chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đàm phán quốc tế và là cố vấn của Chính phủ Pháp về thương mại Quốc tế. Ông được Tổng thống Pháp trao tặng Huy Chương Hiệp Sĩ Bắc Đẩu Bội Tinh năm 2007.

Nhắc đến quản trị cần đề cập đến quyển sách “Một đời quản trị” của GS. Phan Văn Trường. Ông cho rằng: “Có thể nói chắc chắn rằng sự cộng tác của nhân viên trong những năm làm việc với công ty thành công hay thất bại, tốt hay xấu, hiệu quả hay vô nghĩa, chân thành hay giả dối đều tùy thuộc vào cách cư xử từ công ty khi họ được công ty tuyển vào hoặc mời ra…”

GS. Trường đúc kết hàng chục năm kinh nghiệm của mình về quản trị, giúp cho các nhà quản lý, nhà chiến lược doanh nghiệp cho mình những kinh nghiệm và bài học sâu sắc. Với “Một đời quản trị”, hãy làm cho nhân viên của bạn cảm nhận rằng họ là thành viên của gia đình của cơ quan, tổ chức, không hơn không kém, mỗi người một việc, mỗi người một vị trí, mỗi cá nhân một trách nhiệm, nhưng người nào cũng là thành viên quý của đại gia đình!… Có ngày vào thì có ngày chia tay, theo quy luật tự nhiên của hệ thống. Nhưng đã là thành viên trong gia đình thì là thành viên vĩnh viễn. Đến ngày ra đi, cơ quan sẽ chuẩn bị hành trang cho anh ta từ trước, không những anh ta sẽ bỏ một việc có thể đã chán ngán, mà anh ta sẽ nắm được cơ hội mới để tiến theo sở trường mới.

Chúng tôi thử hỏi: Chiến lược (strategy) hay chiến thuật (tactics)?

Một chiến lược là một kế hoạch chiến dịch tổng thể và chiến thuật là phương tiện thực tế để đạt được mục tiêu của kế hoạch chiến lược. Chiến lược là kế hoạch, nơi mà cái sau là công việc.

Thí dụ, khi thảo luận về chiến lược quảng bá một sản phẩm, người ta đề cập đến việc viết blog nhưng với tôi, viết blog không nhất thiết là một chiến lược cấp cao, mà đúng hơn là một chiến thuật chiến lược hay nói một cách đơn giản là một chiến thuật để thực hiện chiến lược hoặc định hướng chiến lược của chiến dịch marketing được đề xuất.

Binh pháp tôn tử cho rằng: Chiến lược mà không có chiến thuật là con đường chậm nhất dẫn đến chiến thắng. Chỉ có những chiến thuật mà không có chiến lược thì sẽ bị rối tung trước khi thất bại

Còn bạn là Chiến lược gia (strategist) hay nhà quản trị (manager)

Một nhà chiến lược nhìn thấy những khả năng và sau đó tạo ra tầm nhìn và kế hoạch cần thiết để hiện thực hóa những khả năng đó. Họ cũng cung cấp các công cụ và khuôn khổ cần thiết để nhóm làm việc đồng bộ hướng tới tầm nhìn mới. Các nhà chiến lược cần có đủ khả năng lãnh đạo và quyền hạn để có thể định hướng chiến lược và đảm bảo rằng chiến lược được thực thi và đo lường. Các nhà chiến lược giỏi đều hướng tới việc tạo ra tác động tích cực thông qua nội dung và xác định những gì cần thiết để biến điều đó thành hiện thực.

Sức mạnh của người quản lý là khả năng quản lý nhóm và thực hiện những mục tiêu thành công. Họ hiểu biết đầy đủ về nội dung để đảm bảo chất lượng. Nhưng điều thực sự thúc đẩy họ là sự hiểu biết sâu sắc và quan tâm đến sự năng động của nhóm mà họ quản lý, giúp cho các thành viên trong nhóm đạt được thành công. Các nhà quản lý giỏi đều hướng tới việc loại bỏ các rào cản và làm cho bản thân của họ tỏa sáng.

Chiến lược gia cũng cần có…sự may mắn?

Để giải quyết một thử thách, khó khăn với triển vọng thành công tốt đẹp, các nhà quản lý cần phải cảm nhận sâu sắc rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình hoặc người khác tin tưởng vào vận may sẽ giúp họ hoàn thành công việc. Tuy nhiên, may mắn trong mối liên hệ này không có nghĩa là may rủi mà đúng hơn, nó có nghĩa là những khó khăn ngẫu nhiên vốn có trong những thử thách như vậy có xu hướng kích thích và củng cố những đặc điểm, tính cách cần thiết để thành công.

Vì vậy, nếu chúng ta giả định rằng con người buộc phải đặt vận mệnh của mình dựa vào đặc tính cơ bản của họ, thì điều đó có nghĩa là một người càng may mắn, thì mức độ năng lực quản lý chiến lược của người đó càng cao. Ngược lại, có thể đánh giá mức độ năng lực quản lý chiến lược bằng số lượng những trở ngại bên ngoài và những khó khăn bên trong mà một nhà quản lý đã có thể tiếp thu mà không bị cản trở bởi bất cứ rào cản nào.

Tuy nhiên, hy vọng không phải là một chiến lược.

Chiến lược là đưa ra các lựa chọn, đánh đổi và đó là việc cố tình chọn trở nên khác biệt!

Bài viết gốc được đăng trên trang web Hội Dược sĩ Trẻ Việt Nam

Chia sẻ bài viết này